Vise

Old Swedish Dictionary - vise

Meaning of Old Swedish word "vise" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vise
vise. "en är konunger ok wise i bisuerme hwariom, then ther rådher ok styre Alt" KS 7 (16, 8). " mang bi hawa en konung eller wiisa oc fölghia ä honum" MB 1: 99. Bir 1: 256, 257. 259. MD (S) 268. " första wisin är borto tha fara biin wil" GO 126. Al 1881, 10567.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viise )
  • visalös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back