Vishet

Old Swedish Dictionary - vishet

Meaning of Old Swedish word "vishet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vishet
vishet, visdom, förSTånd. " hon. .. vndradhe oppa hars wisheth oc snille" ST 423. syndädhe jak. .. mz mith veeth ok viisheet STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 268. thesse iii quinnor haffua prisade warith för Alla the quinnor j tyska twngor waro. . til höuisheth mildheth ok wisheth Di 280. " ortnidh rende til draken mer aff daar heth än wisheth" ib 281. " for man see hans manheth j dagh ok visheth" ib 247. " Alexander spordhe mz wiisheet a hwath tungo warder mik anzwar weet" Al 7599. ib 3788, 5373. " mz wishet flydde thz konungen saa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8317. " thu thAlade wiisheith" MD 28.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viis-.
  • -heet.
  • -heith MD 28 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back