Visin

Old Swedish Dictionary - visin

Meaning of Old Swedish word "visin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visin
visse, förtorkad. siw wisin ax MB 1: 228. " lvisit Gräs" MP 2: 260. " ther var en som hafdhe visna (adriam) handina" Bo 87. ib 126. kadhrin. .. haffde een foot wisin ok een deel aff benena samaleds Lg 3: 365. " thätta lifwit forsma iak thy at thz är ey blomstrandis vtan visit" Gr 275.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back