Visna

Old Swedish Dictionary - visna

Meaning of Old Swedish word "visna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visna
vissna, försvinna, förtorkas. eg. och bildl. marcessere(!), visna GU 3. sonlik (ɔ: sädh) fiol j stenogha iordh ok tyrkadhis oc visnahde genstan hon vpran MP 1: 84. " winqwistane äru wisnadhe aff torkonne" Bir 4: 7. " eth wiisnadh tre" Lg 3: 141. " tha wisnadho badha hans händir" Lg 41. ib 3: 93. " menniskyan viisnar oc bort torkas öffuir allan lichamen" LB 7: 262. " ther äptir thörkas mannin ok visna swa som gräs" Bir 1: 43. " allir kötz luste skal vara viisnadhir som hö MP 2: 260. vi thorkadoms ok visnadhom af allo godho" Bir 1: 190. vm världinna älskoghe vardhir hetir j hans hiärta visna han ginstan j godho ib 3: 64.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • viisna.
  • wistna: -adhe Lg 3: 93.
  • -ar , -adhe,
  • visna bort , uppgifvas, blifva tillintetgjord. han wardh i them stormenum swa räddir at for rädde skuld wisnadhe han aller bort (præ timore calor ossa reliquerat) Lg 3: 251. Jfr bortvisna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back