Vissa

Old Swedish Dictionary - vissa

Meaning of Old Swedish word "vissa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vissa Old Swedish word can mean:

vissa
viss.
vissa
1) afgöra, bestämma, uppgöra. hafdho the mällen sin swa vissat ok stadfäst SD NS 1: 291 (1403).
vissa
2) utmana (ngn till strid). reddhe sigh konungxsens här oc härskap mothe them oc wisadhe (constiuterunt) them ena standadhe stridh paa theris högtidis dagh MB 2: 225.
vissa
3) bestyRKa, bevisa. wissa thet medh mångom ok fullum skälum RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (24, 11).
vissa
4) tillförsäkra, garantera. " han. .. wissade them alla thera hawo" RK 1: 3177. " thette är ider aff keysarenom wisth" MD 36. - leman (ngt) ss säkerhet, pantsätta. fore hulika päninga summo iak wissar ok oplater the fornempdo clostre. .. thissen miin godz SD NS 1: 352 (1404). - Jfr forvissa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wisth (i rimsl. med cristh) MD 36 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back