Vissan

Old Swedish Dictionary - vissan

Meaning of Old Swedish word "vissan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vissan Old Swedish word can mean:

vissan
1) visshet. " ther aff magh man haffwa ekke alsingz owynneligha vthen människligha wissan" Gers Frest 59. nar menniskian haffwir swa dane wissan vm thz som göras skal ib. ib 57. JFr ovissan.
vissan
2) bekräftelse, säkerhet. " til thäs mera wissan oc störrä forwaring latom wi war incigle witerliga thrykkä a ryggen thässo brefue" SD NS 1: 23 (1401, gammal afskr.). til ytermera wissan, större skäl loc högre widhiRKenning hengiom wi waar incigle ltil witnesbyrd foe thetta breff ib 243 (1403). ib 244 (1403), 245. (1403).
vissan
3) försäkran, förbindelse. marsken. .. hans breff oc wissan ther oppa kraffde RK 2: 6813. " ther wart thymoteus fangadir oc mz storom bönom oc wissan leffwandis släptir" MB 2: 316. " tha han wissan haffde sät (fidem dedisset) them alla Frälsa giffwa" ib. " han. .. skulle giordt mich handgrep oc vissan at han ville staa mich tiil retta. .. ffor richesins rad, för thet han sig emot riikit vpsat hade" HSH 24: 87 (1516).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛋᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back