Visselika

Old Swedish Dictionary - visselika

Meaning of Old Swedish word "visselika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visselika Old Swedish word can mean:

visselika
L.
visselika
1) visserligen, för visso, med full visshet, i sanning. han. .. prediakde iheSu chriSTi nampn. .. oc saghde visselika vtanalt iäff han vara lifwandis gudz son STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 897. " var thz visselica STort vndir" Bo 178. " jak är wisselika swensins modhir" ST 42. letar thu at hennä. .. tha faar thu ey henne visselik Fl 919. " the haffdo tha alle vitha fanigit ath konungenom war ey swa illa gangit vthan ath han wisliga j gotlandh är" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2. 4502. ib 2566. Su 387. visselica enna natta thwang skulle hawa ympnngatz til alra världinna atirlösn Bo 34. ib 21, 66. Su 386. han är visselikaST (certissine) äpte vtan kärna STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. hwat lönum fik han aff ondom mannom fore väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgerninga: visselica wanhedher for hedher ban for bläzan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 215. ib 820. - säkert, visST, med full visshet, beSTämdt. thu skalt wita alra wisseligaST, at jngen nadh nidherfar j siälena. wtan om gudeliga bön STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 818. om thu. .. tror thz visselica Bo 112. " at them skuli the STadhelikare ok visselikare tros" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. " sighir iak visselikaST swäriande vm gudh" ib 327. - visST, säkert, sant. sva visselika Sum, så visST som, så sant. swa wisselika somgudh lifwir ST 219.
visselika
2) sannfärdigt, riktigt, ordentligt. tha hon hafdhe honom wisselika alla sina färdh oc misfelle berätt ST 42. " vppa thz at han thetta maghe (för han maghe) thes wisselikarin ther aff räknskap göra" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 114. " läti wisselica bescriffua hwan landBo wid sik. .. ok läti hwan landBo i sinne ällä sins wisso bwdz närwaru visselica vp mäla. ällir wägha mykit han framgör" ib 117. VKR 32, 36.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -licha VKR 36.
  • -liga Lg 820.
  • wissaligha RK 2: 2566.
  • wisliga ib 4502. " wisselik (i rimsl.)" Fl 919, 1661.
  • -likare.
  • -lichare VKR 32.
  • -likarin Bir 5: 114.
  • -likast.
  • -ligast Lg 818),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛋᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back