Visso

Old Swedish Dictionary - visso

Meaning of Old Swedish word "visso" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visso
viss, säker, tillförlitlig; autentisk. " thz han hafwer iw fore wisso seet äller hört foe wisso saka" Al 2747. " como. .. sendebudha til vespasianum. at bära hanum wissu budh af romara radh: at han är keysare wAlder" Bil 315. " fich iach nw strax visse scriffuilsse och tijdendhe ath kongens folk är kommit för reffle igen HSh 20: 164 (1507). - auktorisead, bemyndigad, befullmäktigad. i sinne älla sins wisso bwds närwaru" Bir 5: 117. - Jfr vis.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -u.
  • -e )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛋᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back