Visthus

Old Swedish Dictionary - visthus

Meaning of Old Swedish word "visthus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visthus
L. = vista hus. nidhre i bunkanum skulo wara wisthws MB 1: 168. ib 295. rökta them aff wisthws oc källara thet them tharfuas VKR 28. ib 29. " conuentzsins wisthws wari eenskylt oc wtskilt fraan folksins" ib 42. " swasom j alla födhins aff eno wist huse, swa KLädhins oc alla aff eno KLädhis huse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 9. " twa systra skulu tilskipas at göma oc haffua wisthisit" ib 96. " bödh hon hänne som visthusit hafdhe brödhit sundir skära" KL 333. " haffuer jac wnt henne 1 stwfwe eth lwffte eth wiisthwss 1 kellare oc eth stalle" FH 5: 212. (1512). hans hustrv gigh mz sin egen nyKLe i henrich jollis visthus BtFH 1: 267 (1508). ib 165 (1508), 168 (1508).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiisthwss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛏᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back