Vit

Old Swedish Dictionary - vit

Meaning of Old Swedish word "vit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vit Old Swedish word can mean:

vit
L.
vit
1) förnimmelseförmåga, uppfattnngsförmåga, kunskapsförmåga, slag af kunskapsförmåga. nw hawer mannen thränne wit oc widheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKännilse et mz yterSTo fäm sinnom, enskyns wit hawer mannin, oc annor diwr. at kännas widh narwarande thing. .. annarskyns wit hawer mannen oc annor diwr aff them thinGOm fiärren äre STrand. 1853.">Fra them, oc tho för när tha the kändo them. .. thridhia wit hawer mannen ensamen aff Allom diwrom, thy at han weet ensamen hwath natwra är thz thing som han känner MB 12: 81-2. nw the til at thz nidhlaSTa mantzsins wit se wäl skipath, tha hörir thz til at han hawe näSTan hiäran aff Allom diwrom, thy at han är andSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh thäs witsens ib 82.
vit
2) sinne, yttre sinne, förmåga af förnimmelse STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Beroende på intrycka af yttre föremål. manzens hruþ som eet hauar Flere vit (sensiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus). baþe se ok höra ok þäfka STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " STyrdhe han swa sino witi, at hwarce hans öron eller öghon eller nakath likamins wit matte hans hugh dragha til lnakra willo" MB 1: 95. " at kännas widh nawarande thing, swa som mz örom oc öghom, oc androm fäm wita andSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhum" ib 81. " han (ɔ: mannin) hawer. .. hörsl oc syyn oc All fäm wit mz diwrom" ib 99. " vnderSTander hon. .. ey annor thing än hon kände mz nakro fäm witi (för af fäm witom? Cod. A: aff fäm sinnom 42)" ib (Cod. B) 531. " nakot aff fäm likamans vitom (Cod. a: et aff likamins sinnom 42), som äre syyn oc hörsl, röker, thäuer, traunan ib. LB 534. "
vit
3) förSTånd, vett. " mannen är skapadher til wit oc vnderSTanilse" MB 1: 83. ib 95 (se under 2). veeken tekna siälina: tende ok lyse (Cod. C: som tände oc lyser 927) mäþ skälum oc viti STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 11. folkomin baþe at viti ok vAlde ib 61. kärþo. .. at. .. polenius (näml. Var) vändar STrand. 1853.">Fra viti ib 209. " hui han vände hans broþor STrand. 1853.">Fra viti" ib. " takin aff daghum thän hughin gör gAlin ok vitit vänder (mentium immutatorem)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 126. " sinap gör man hwaST wit (senSus excauit)" LB 4: 344. ib 2: 50. " om man far giäld oc tappar sith with ib 1: l96. han miSTe witit" ST 290. gudh. .. gaff honom atir with oc sinne ib. ib 27. " naar ölit gaar in tha gaar vethith wth" GO 481. " gudh göme idhart vik ok sinne" STrand. 1853.">Fr 2051, 2399. " hon röffuer aff mik. .. badhä with och skäll (wytte vnde synne)" Va 41. STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK diwr vtan wit ok skäl Al 4355. " swa som huask weth äller makt haffuandes" Su 189. i them (STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilderna) är huaske weth äldher sinne ib 80. " tha liknas han wiidh andrum glopum som haffue ey wiidh eller sinne" MD (S) 242. koSTeligh klädhe äro tekn til eth lithet weet STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 290. - förSTånd, klokhet, vishet, vetande, insikt, kunskap. iamfolconne at dygh ok viti STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 194. " ä koMBir weeth mädh vinthre" GO 295. " with skAl til wanda" ib 517. få barn ok owir magha til kunung then the hauer ey til mandom älla witt oc snille STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 10 (23, 10). hon hafdhe badhe vit ok sinne Fl 108. " mz raadh ok vit tha kom iak her" ib 1774. " hon helsadhe han mz vit ok sinnä" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4074. " han mälte tha mz vit ok skäl" STrand. 1853.">Fr 775. han loot STokholms STad at byggia mz dighirt with ok mykin hyggia STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1. 511. at STrand. 1853.">FreSTa hans with ok spadom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 696. " een thäs häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga anda gaffwa som kAllas sciendia, thz är weet ällar beskedhelikhet" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 418. han (ɔ: mannen) skla thiggia Alla sina konST oc wit aff likamlikom thinGOm som han seer oc hörir MB 1: 78. ib 93. " war herra weet wäl, oc kännir Alla them som himerike skula sik forskulla, oc särdelis Alla them,m som thz skulo ändelika fa oc thetta sama gudz wit oc fothanke kAllas liiffs book" ib 347. i hanom äru Al lwisdomsens ok vitzens liggiande fää (thesaruros sapieniæ et scientiæ) Su 392. hon. .. giffwer tik weth oc wiisdom, badhe andelika tingha oc werldzlika STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 109. " preSTanna läpa skulu göma wethet (scientiam)" ib 74.
vit
4) vetskap. " at the släpto petrum mz vit ok vilia" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 112. " thrälin. .. for wtan hans with" ib 254. ib 717. " gaff þu mik GOt raþ vtan vit ok vilia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 504. " the äru tiufa, androm afhända lönlika sit GOz utan äghanda wit oc wilia" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). ST 429, 432. " mz abbbatissan witt oc loff" Bir 5: 98. " vtan modhir abbatisse ellir sySTor forman wit oc enkannelichit orloff" VKR 29. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 268.
vit
5) medvetande, besinning. hans vit monde honum när for ga (fell hann í óvit) Fl 911. - JSTrand. 1853.">Fr bok-, for-, fore-, man-, manz-, o-, sam-, Van-vit.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • witt KS 10 (23, 20) ; Bir 5: 98.
  • wiidh MD (S) 242.
  • veth: -ith GO 481.
  • weth Su 80, 189 ; LfK 109 ;
  • -et ib 74.
  • weet Ber 290 ; Lg 3: 418.
  • veeth LfK 268. weeth Go 295),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back