Vite

Old Swedish Dictionary - vite

Meaning of Old Swedish word "vite" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vite Old Swedish word can mean:

vite
L.
vite
1) beskyllnig, anklagelse, tilltal. i thera kono offre, SOm sik skullo skira aff thässkyns wiite, SOm bonde witer sina kono om hoor MB 1: 480. " iak neka þik eigh þär iak bär sculd ok vite for þik (acussatus non nEGavi nomen sanctum tuum)" Bu 414.
vite
vite hvartill ngn förpliktar sig för den händelse att en viss förbindelse ej uppfylles. motthe jagh wara GOdh for her electus, honum sielff til latendes, liff, äre til panth säthiandes, medh wite, döm til sköwel giwendes alth thet jagh otthe i möre. .. om han fra döm skildes for thenne fEGdh en endha haffde BSH 5: 125 (1506). straff; böter, vite. fore glömsko gallir (för gällir) man wite GO 733. hwilkin swa SOm siäl klippningh äller siälsin äller märskin for nöthskin tha thagi then ather wärdh SOm köpthe kompanith for sith withe SO 19. " huilkin SOm sin byk ara bryther gälle annan fyri ok ena mark vax fore sith withe" ib 28. ib 71. " lhwar SOm bär kanno heller bEGare heller annath aff gillis stwgw vtan allermanzenss loff böthe gillena tw höxstha vithe" SEG 122. särsk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viite )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back