Viterlika

Old Swedish Dictionary - viterlika

Meaning of Old Swedish word "viterlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viterlika
vetterligen, uppenbarligen. " at all the thing ther makt wppa liggir oc oppinbarligha göras skulu med breffuom oc jncighlom witerliga stadhfästas oc fulkompnas" SD 5: 165 (öfvers. i hds. fr. början af 1400talet). mit jncighle är här viterlika fore hänght BYH 1: 193 (1384). " latom wi wart jnsighle withirlicha henhias for thetta wart breff" VKR 56. SD NS 1: 634 (1407). BYH 1: 246 (1443). VAH 24: 324 (1454). SO 30, 72, 164.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • witir- VKR 56.
  • vider- SD NS 1: 634 (1407).
  • witter- SO 30.
  • witther- ib 164 ; SD 5: 212 (öfvers. li hds. fr. sl. af 1400-talet). wether- BYH 1: 246 (1443).
  • -licha VKR 56.
  • -ligha SO 72.
  • -liga SD 5: 165 (öfvers. i hds. fr. början af 1400-talet). -leca ib 212 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). -legha BYH 1: 246 (1443).
  • -ligan SO 164),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back