Viterlika

Old Swedish Dictionary - viterlika

Meaning of Old Swedish word "viterlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viterlika
insiktsfullt, med förstånd, förståndigt, klokt, vist, med vishet. nw vnderstaar kakaramästaren, at iosep hawer witerlika (prudenter) raadhit drömin MB 1: 235. " vm tu wilt witerlika medh forhuxan liua (prudentiam sequi desederas)" KS 20 (50, 22). ib 21 (51, 22). skipa wäl ok vitirlika thz som tå är ib 22 (53, 23). Bil 28. MB 1: 200, 238. " guz som löste mankön af diäflenom sömeleka. väldeleka. vitarleka (per miraBilem sapientiam) ok rätuisleka" Bu 206.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • viterleka Bu 206.
  • vitarleka ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back