Viþ

Old Swedish Dictionary - viþ

Meaning of Old Swedish word "viþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþ Old Swedish word can mean:

viþ
1) vida, vida omkring, vidt omkring. iulianus. .. böþ lata bränna þöm (Johannes döparens ben) ok askona viþa kasta Bu 51. " kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionar som vidha äru wtspreda om värlDina" KLemming. 1860.">Gr 300. " tha spordhis thz om lanDith vidha" Fr 3057. wydha maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen the mz skermon byggia KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3758. tha thz sporDis ath drotninghen var dödh tha KLemming. 1860.">Gräth hwarth thz barn j hymKLemming. 1862.">Alandh var ok vidha annars stasz Di 225. " marghe herra aff landom widha skulu til then stadhin strida" KLemming. 1862.">Al 8653. " ofFras hwar dagh daghlika ä thz sama (näml. ofFret) swa widha som mässa sigx" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 378. " til thäs thu wardher sundeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastadher oc skilder swa widha som iordhrike är" ib 428. vida, mångenstädes. är þät prouat viþa vm varuldena Bu 57. " nw tKLemming. 1862.">Ala the widh bordh til abraham, hwar är sara thiin husFrv han swaradhe, honn är i herbärgheno, thy at qwinde skKLemming. 1862.">Al ekke widha Fram koma" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 189. - vida, på flere ställen, på flere håll. viliom vi nu Frammer tKLemming. 1862.">Ala nokot af hans pino: ok hänta þät KLemming. 1862.">Alt saman som viþ skriuas af hänne Bu 72.
viþ
2) swa vidha, så vida, så Framt. thz scKLemming. 1862.">Al idher schadha swa wijdh jak ma raadha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2408. - komp. L.
viþ
1) vidare, länKLemming. 1860.">Gre. sidhan petru for vidhare vm värlDinna Bil 118.
viþ
2) vidare, ytterligare. " vare ympninga til sancte clare hälaghetz vitne hänna dygdhelica liuärne. .. än tho vilde gudh vidharen vm värDina wtuidha hänna loff mz iärtteknanna gärningom" KL 362. - JFr iämvidha, äfvensom vidharmer.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • wydha RK 3: 3758.
  • wijdh ib 2: 2408. komp. -are. -arin -ane -ane KrLL B 38: pr. uiðar SML B 18: 2 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back