Viþer

Old Swedish Dictionary - viþer

Meaning of Old Swedish word "viþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþer Old Swedish word can mean:

viþer
L.
viþer
1) vid, vidsträckt, af stort omfång. fik han see ther en brun sua storan oc vidhan at thz var vt owir Alla matto Pa 18. " sannind oc tro the maga ey Boo j wärldinna wiidh" MD 396. a enom widhom anger Al 2424. " the hedhe viidh" Fr 2728. vidha ägho RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 134. " thin licamme hulkin som tha är. .. matelica vidhir nar kötiti thwingas skällica" ib 2: 124. brödhrene the ther präste äru skulu haffwa widha kronor oc tyrinna RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 41. " widhare är hans guRKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDoMBer än Alla werldinna rwm" MB 1: 484. Bil 536. hwilkin tima en thing wardher mera vtan natwrlikan wäxt mz födho, tha wardher thz ther mz widhare, at thz wardher thyndra oc thunnare MB 1: 88. " the siälina som iak veet haua swa litlan kärlekin. kAllar iak hwazske vidha älla stora vtan rät badhe thranga oc stunta" Bo 77. ib 78. - viþa väghna, vidt omkring, vida. viþa väghna vm väruldena fiolo þa niþar. .. afguþa Bilätte Bu 64. " swa vidha väghna man thz hördhe" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1750.
viþer
2) vid, af en viss viRKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD. at sea huru widher ok högher rökin ginge Bil 308. ärmana hafn. .. lika wiidha. the ärmana som (trol. för som the ärmana) systir oc brödhir hafua jn j clostreno aat sinom reghlo kiortlom ella noghat litith wiidhare VKR 12. - med gen. jak är likir thom man som köpte litin akar sua som fäm foto vidhir (Parvulum agrum, quasi quinque pedum) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 41.
viþer
3) bred, utsträckt åt sidorna. häluitis wäghin är ypin ok vidhir (lata) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 245.
viþer
4) bred, af en viss utsträckning i breRKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDen. byggia flödhgiwtor siäx Alna widha VAH 24: 94 (1442). - n. vit, adv.
viþer
1) vidt, vida (omkring). anlitet är miok litet ok far vit um Alla väruldena Bu 145. - sva vit sum, så vidt som, så långt som. kännis iak. .. mik hawa sAlth. .. raghwAlde i granby !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (1/2) atwngh jordh liggiandis i granby. .. meth aker ok ängh, wato ok thörro, fiärran ok när, swa with som granBoa wadhi wthwisar SD NS 1: 307 (1403; afskr.). en mwr. .. hwilkin som gik kringom trägardhin, wt wm the gaMBla trän, swa with wt som the til sagdo (murus qui circumibat pomarium juxta situm antiquarum arBorum) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 87. - vit ok bret, vidt omkring. han. .. sag nider j landit vith oc breth MD 354.
viþer
2) bredt, af en viss utsträckning i breRKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDen. tree mylor wiith och longth ryzer Boo RK 3: 3759. - JFr ofvidher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • viidher.
  • vit.
  • wiith RK 3: 3759),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back