Viþer

Old Swedish Dictionary - viþer

Meaning of Old Swedish word "viþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþer Old Swedish word can mean:

viþer
L.
viþer
1) skog. " til thäs solen gaar til widh" Al 9389. - i ortnamn. stranduiðär VGL IV 11: 1. giäläruiðär ib. lygnisuiðär ib. östäruiðär ib. synðäruiðär ib. eðsuiðär ib. risuðär ib. riðungsuiðär ib. han lät broä twar rastir aff tiwidhi oc enä rast aff wäturswidhi ib 16: 12. " a hläuiþ" UplL Kg 2. ista parte tywid SD 1: 738 (omkr. 1270-tAlet). - Jfr aspvidher.
viþer
2) träd. " Jfr Al-, Aldin-, brak-, döþ-, döf-, gAld-, undir-viþer. "
viþer
3) vedbrand. " haffui jngen mAla karll wAld mera sko hafwa a snedh än sik till lwidha brandz" TB 79. vnna mic. .. swa mykin widhabrandh som iac om arit widhertorff F 3: 154 (1550).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wiider: wiid RK 1: 4255.
 • wedher Bir 4: 87 ),
 • vida byrdhe
 • veda- Gr (Cod. D) 389),
 • vida fämninger
 • widhe fämynger )
 • vidha högher ,
 • viþa kaster ,
 • vidha skuta ,
 • vedeskwthe )
 • vidha trä ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
UplL
Uplands-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1834.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back