Viþer binda

Old Swedish Dictionary - viþer binda

Meaning of Old Swedish word "viþer binda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþer binda Old Swedish word can mean:

viþer binda
L.
viþer binda
1) binda vid, vidfästa. til huilkit iach thetta mith breff läther wedherbinda FH 4: 82 (1463). " thetta widherbundne maktbreff" BSH 4: 106 (1484).
viþer binda
2) förbinda, förpligta. " widerbinder iak mik oc mina arfwa. .. domkirkione swa got goz i geen gifwa" SD NS 1: 668 (1407). - Jfr binda vidher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wedher-.
  • vi þ- L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱ:ᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back