Viþer koma

Old Swedish Dictionary - viþer koma

Meaning of Old Swedish word "viþer koma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþer koma Old Swedish word can mean:

viþer koma
L.
viþer koma
1) komma åt, få tillfälle; förmå. vnnir jak thöm at there eghne syslomen. .. magho köpa thöm tiil thera eghit behoff oc clostersins alla handa ätande Vara ofuir alt mena swerighis ryke ä hwar the kunna vidhirkoma FH 2: 122 (1440). SJ 326 (1465). " the. .. waro til radz ther om. .. huru the mate widher komma at fordärffuä then frvkten" Va 5.
viþer koma
2) förmå sig till at göra, Vara i stånd att göra. jak. .. scriffwer alwerliga, som jak fornwmet haffwer, och kan jak ey anners weder komma BSH 5: 305 (1508). - Jfr koma vidher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • viþkoma L.
  • komma. weder komma),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱ:ᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back