Viþerfas

Old Swedish Dictionary - viþerfas

Meaning of Old Swedish word "viþerfas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerfas Old Swedish word can mean:

viþerfas
L.
viþerfas
1) vederfås, tillfriskna. " qwinnan. .. vidhir fiks af siwkdomenom" KL 231. " sidhan han nakat widhirfiks af siukdomenom" ib 279. " ginstan hon är läkt oc (för oc havir?) vidhir fangitz tha leer naturin mot thy hänne är naturlikit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134.
viþerfas
2) få nytt lif, lefva upp igen. j honom (april) taa widerfaas al groande tingh LB 3: 17. - part. pret. vidherfangin, tillfrisknad? som fått nytt lif? halle j them ey matzsins kräselighet ällir luste nw widherfangna hwilka widhertorfften haffwir kranka läkt oc wppehallit Bir 5: 6. - Jfr fas vidher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -faas.
  • wi þfas SML M 30. part. pret.
  • vidhergangin: -fangna Bir 5: 6.
  • -fangitz Bo 134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚠᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back