Viþerfresta

Old Swedish Dictionary - viþerfresta

Meaning of Old Swedish word "viþerfresta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerfresta
försöka, bjuda till; bemösta sig. med inf. nar han viþir frestaþe at byria oloflik vmfängnilse KL 186. " hon. .. kastadhe sik j ena floodh. .. widhirfestande mz alle makt at nidhirsänkia sik ok for matte ey" ib 61. hwilkin. .. widhir frästadhe at smitta mönstrit ib 169. vidhirfresta at bidhia (conare ad orandum) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 226. köKLingin vidhirfresta at bryta skalena mz sino näfwi ib 2: 42. the. .. vidhirfresta ey at framga til mera folkompnilse ib. KL 18, 88. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12, 110. Su 331. Lg 229. " paulus är i himirike giuande hiälp them som widhirfresta thiit koma" KL 177. " vtan thu vidhir frestar allaledhis vidhir sighia thässom kötlika hugnadhenom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 132. " at nakar thiänare. .. vidhirfrestadhe mote kifwa sinom herra" KLemming. 1860.">Gr 260. " vedhirfresta allom vara ganglikin" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 270. MB 2: 127. - med underförstådd inf. KLemming. 1860.">Grep hona swa mykin hosta at hon formatte engaledhis drikka. än thot hon ofta widhir frestadhe KL 47. - försöka, bjuda till med. med ack. vidhirfreste älla optaki änga nyo sidhuänior KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 176. swaa sath the aaffwer hans KLemning. 1860. SFSS.">Bodh ey göra äller widherfresta en mynsta pwncth PM 2. - söka, söka åvägabringa, sträfva (efter), bemöda sig (om). med prep. till. at han skoli. .. vidhirfresta (conetur) mz pauanom til (ad) the reghlonna stad fästilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 455. ib 4: 111. vidhir fresta hon mz vilianom ok astundaninne til (conatur ad) fulkomlikhet ib 1: 371. ib 2: 42. " vidhrifrestadho the i alla the matto som the gato til hans van. frägdh oc dödh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 149. - sträfva (emot). med prep. mot. the vidhirfrestadho (nitebantur) mot kirkionna skipan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 240. - Jfr fresta vidher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vedhir-.
  • -frästa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚠᚱᚽᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back