Viþerganga

Old Swedish Dictionary - viþerganga

Meaning of Old Swedish word "viþerganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerganga Old Swedish word can mean:

viþerganga
ÊL.
viþerganga
1) erkännande, bekännande. " til vitnisbyrdh minnä sialfs vidþergangu" FH 3. 6 (1353). offertorium teknar wara widherganga at wi kännoMPs os wara gudhi skylloga Su 312. - bekännelse, syndabekännelse. prästin. .. fan af thera vidhirgango at the waro i nakre döthelike synd KL 203. " rät vidhirganga är siälena helsa" MP 1: 304. " hafwi. .. rena ok hela vidhir gango ok scriptamal" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 189. " göri. .. rena vidhirgango oc scriptamal aff allom sinom syndom" ib 3: 166. gonga till screpta oc göra retta vidergonga. .. för sina synder SD 6: 157 (1349? gammal afskr.). betra sik vider gud för syna synder med fullo ydrilse, retto vidergongo oc tesso tieniste, som eder är nw kunnogat ib. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 151. " os bör til at synas for gudhi i hans widherganga (oportet nos pervenire ante faciem ejus in confessione; öfversättaren har oriktigt fört ejus till confessione i st. f. till faciem)" Ber 190. Jfr synda vidherganga.
viþerganga
2) bekännelse, bekännelse af sin tro (på Gud). gör vidhirgange (motsv. ställe MB 2: 394: widher. gangilse; da confessionem) israels gudhi i hans mönstre KL 400. " wari j thik oslitlika widhergango tro" Ber 3. " j fördher swa som j KLädhom badhe mwndz oc hiärtans widhergango oc widherkännilse (indutus confessione cordis et oris sicut vestimento), swa at alla thina inällfwer widhBergaa han wara sannan gudh oc man" Su 278. " tha sagdhe var herra til lhans. tu es petrus. som thydhir oppa vart mal lkännespakir. ok teknar trona. i hulke vi kännom gudhi i rätte ok sanne vidhir gango" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 119.
viþerganga
3) förbindelse som man iKLäder sig vid inträde i ett visst stånd, i en orden o. s. v., ordenslöfte; riddarlöfte. han är renlifwis man ok munkir j KLädhaKLemning. 1860. SFSS.">Bonadh ok sinne vidhir gango (professione) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 401. " nar han ville göra reghlonna vidhirgango älla lofwa lydhno (instante. .. teMPore professionis)" ib 2: 179. " swa som thw bant thik mz vidhirgangonne ok lofwannine (professione: om riddarlöfte) swa fulcoMPna oc mz gerninge" ib 3: 389. - ordensregel; orden. at the som ey hafwa mz thik ena widhergango (professionem) gangin ey til thit koMPanskap Ber 158. " ey bör thässe widhergangonne (professionem) älla thässa lifwärneno. .. KLädhas mz dyrom KLädhwm" ib 29.
viþerganga
4) anmälan, uppgift. " ffoor iosep aff nazareth ok in til bethlehem. .. ok ther skullo the badhin göra sina vidhergangho, ok latha sik bescriffwa" JP 92.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viidher- JP 92. -gonga),
  • viþergangu maþer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back