Viþerhätta

Old Swedish Dictionary - viþerhätta

Meaning of Old Swedish word "viþerhätta" (or viþerhætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerhätta (viþerhætta)
äfventyra, vedervåga; förlora. " löskä man. .. som äi hawer fult viþär hättä (d. v. s. ej har tillgång till att betala ådömda böter)" SD 5: 639 (1347). BSH 5: 512 (1512, nyare afskr.). Jfr hätta viþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so viþerhätta may have also been written as viþerhætta

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • viþ häta L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚼᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back