Viþerkänna

Old Swedish Dictionary - viþerkänna

Meaning of Old Swedish word "viþerkänna" (or viþerkænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerkänna Old Swedish word can mean:

viþerkänna (viþerkænna)
L.
viþerkänna (viþerkænna)
hwilkin som vil at alle män skulu hele warþa oc koma til sannindena wiþirkänno (agnitionem) KL 181. " bätra är ey wnderstanda älla widherkännas rätwisonne wägh än äpte hänna widherkänno til baka atherwändas" Ber 70. ib 192. insikt, besinning? skadha opta diwr. .. til ondra manna vidhirkänno ok näfsilsa (correptionem et cognitionem) at the mogho aff plaghom vndirsa skulu lydha mik sinom owirman KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 278.
viþerkänna (viþerkænna)
2) erkännande, bekännande. syndinna widherkänna Ber 229 (på två st.). MP 2: 290.
viþerkänna (viþerkænna)
3) rätt att tillegna sig el. att taga i anspråk. hafwin ey mine arfua nokra tiltalan älla widherkenno til thissen forscrip[n]a godzin SD NS 1: 352 (1404). ib 450 (1405). - framställning af anspråk (på ngt), försök att tillegna sig (ngt under påstående att man är dess egare). aldrigh hördhe han at thet sama grindaby var kunungs vpsala ödhe för än thän sami herra niclis ingeualson hafdhe giort the samu for:do widherkännona SD NS 2: 227 (1409, i vidim. af 1413).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so viþerkänna may have also been written as viþerkænna

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚴᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back