Viþerkänna

Old Swedish Dictionary - viþerkänna

Meaning of Old Swedish word "viþerkänna" (or viþerkænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerkänna Old Swedish word can mean:

viþerkänna (viþerkænna)
1) känna, förstå. " wnderstanda älla widherkännas (cognoscere) rätwisonne wägh" Gren. 1866.">Ber 70. - känna, förnimma, märka. höghmöþoghe riddara sculu viþ kännas (sentiat contumax miles) at iak forma hännas min ok minna guþa Bu 508. - inse, förstå. mat thu tha vidherkännas at min konungher hafwir wald badhe juer lifuit ok dödhin Bil 126. " salogh quinna widhirkändis vm sidhe at thz misthäktis gudhi" KL 23. " þär tel at alt folket matte viþ kännas. at han en vare sandar guþ" Bu 495 (kan föras till 2).
viþerkänna (viþerkænna)
2) erkänna, bekänna, vidgå. giter thin gudh gifuit minom son liiff mz thinom bönum tha wil iak widhkännas at thin gudh är godher Bil 571. " widherkännis jak medh thetta bref at. .. herra abram brodhrson hafwor (för -er) widherlagt mik i geen xij mark redhä päninga" SD NS 1: 154 (1402). iak vidhirkännis (confiteor) thik sannelica vara min brodhir Bir 3: 394. " engin fantz thän som sigh wilde widherkännas judem at wara" MB 2: 295. " hulkin som vndirstar ok vidhirkännis sina synd" Bir 1: 132. " tha scule the. .. widhirkännas thera brut medh rettom scriftamaalom" VKR 18.
viþerkänna (viþerkænna)
3) bekänna, bekänna sig till, förKLara sig tro på. tel at folk matte viþ kännas saman guþ Bu 500. " vidhirkännins himilsin skapara oc iordh" Gr 292.
viþerkänna (viþerkænna)
4) förkunna, prisa. gudz gerninga wppinbara oc widherkännas (revalare et confiteri) är hedherlikit oc ärlikit Su 356.
viþerkänna (viþerkænna)
5) tillgegna sig. gifuer iak. .. herra stene benctsson. . fulla makt och waldh til at widerkännas. .. allan then före:na ärfdadeelen SD NS 1: 199 (1402, nyare afskr.). " thorkil niclisson hafdhe olaglica. .. inträngt pädher smedh til at widher kännas for:da half öres landh iordh" ib 2: 184 (1409). - Jfr kännas viþer samt kännas 5, 7, 8, 10, 12.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so viþerkänna may have also been written as viþerkænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • viþ- )
  • viþerkänna sik , erkänna sin synd, ångra sig. the brutit haffdo sig viderkände MD 371. - refl. viþerkännas L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚴᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back