Viþerlagh

Old Swedish Dictionary - viþerlagh

Meaning of Old Swedish word "viþerlagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerlagh Old Swedish word can mean:

viþerlagh
L. (KrlLL B 48: pr. i var.)
viþerlagh
1) vederlag, ersättning. om the twa sognner paa hijsinghen, som i rätt vederlagh swerigis riches crone for skordala langliga till sagdhe och oplathnä vare BSH 5: 539 (1514).
viþerlagh
2) bolag. " mickell sonasson som haffde warit claus wise swen oc haffde haft hans widherlagh (d. v. s. hade varit i bolag med honom)" SJ 217 (1452).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • veder- )
  • vidherlags man
  • witherlags- StadsL Thj 2: pr. i var. widherlägx- ib Thj 2: pr. Jfr Wimmer, Overs. over Vidensk. Selsk. Forsh. 1898, s. 147),
  • vidherlaghs ordh ,
  • viþerlags öre ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᛚᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back