Viþerlike

Old Swedish Dictionary - viþerlike

Meaning of Old Swedish word "viþerlike" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerlike
lite, jämlike, dem som är lik el. jämgod, vederlike. särlica talom vi vm vara vidhir lika (de me et mei similbus) Bo 89. Su 363. hännas widherlike är ey i iorderike, i asyn i wänlek oc i ordhanna sniälhet ib 76. ib 13. " gammalt ordhqvwädhe är, at kärleken oc drotninghen lidha ey wäl sina widherlika" ib 85. " om thu i thinom tankom tik nakrom ower säther som sannelika är thin widherlike, älles owerman" LfK 45. " han wil strax litidh sin herre wika ok mena sik wara hans widher lika" MD (S) 285. flere hans koMPana ok widherlika MP 4: 130. - riddara viþerlike, innehafvare af en högre grad eller ställning inom svenernas klass. riddarä ok swenä af wart raadh rijdhen. .. mädh XII hästum hwar therrä at mästu; swenä riddärä widherlichä vten wart raadh rijdhen mädh VI hästum SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). komber. .. nakar obuþin til nakrä af þässom fornäfndom högthiþom, ärät riddäre af wart raþ, böte XX (för XL) marker, riddäre vtan vart raþ XXX mark, riddärä viþerlikt (för -like) XX mark, a wapn äller präster syäx mark ib 479 (1345, nyare afskr.). Jfr MELL Kg 22, G 8: 1; KrLL Kg 23, G 8: 1; Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 188, 208; Hildebrand, Sv. stastsförfattningens hist. utv. s. 165. Jfr like, note.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᛚᛁᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back