Viþernam

Old Swedish Dictionary - viþernam

Meaning of Old Swedish word "viþernam" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþernam
vedernamn, tillnamn. " at seia. .. iacoBum. som rät vis heter at viþarnamne" Bu 193. Bil 243. " höxste cardinalin som aat vidhirnampne hät ostientis" KL 354. ib 360. " leui aat vidhirnampne aggeus" ib 397. MB 2: 391. " joam (för -an) olafson räffuer at widhernampne" SD NS 1: 332 (1404). " jönis skreddare som kallas friis ath vidhirnampne" FH 3: 125 (1448). " for thy at dyonisius radh ok styrdhe them alla thy het han ariopagita. lhan heth andru widhernampne thosophus" Bil 339. glöMDhis badhe hänne nampn maria ok swa widhernamnit magdalena ib 264. " han (Beda) fik thz vidher nampn veneraBilis" ib 741. " gaff han hwar kanik eth wedhernampn" MD 439. " aff bärghomen som widhernampn haffwa aff juda oc israel (de omni monte juda et israel)" MB 2: 34.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wedher-.
  • -nampn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚿᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back