Viþertaka

Old Swedish Dictionary - viþertaka

Meaning of Old Swedish word "viþertaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþertaka Old Swedish word can mean:

viþertaka
L.
viþertaka
1) mottaga (ngt SOm framräckes, erbjudes, lämnas ss gåfva, öfverlåtaes, anförtros o. s. v.). med dat. el. ack. at widhertaka oc inbära thz SOm införandis är j ämbitz husen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 100. " the wildo ey widhertaka hans gafwom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 490. " SOm gillesenss nöSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa vidhertagith haffwa" SSTycken på Forn Svenska.">EG 120. - abs. bödh han henne swa mykit ingield SOm hon matte födhas aff oc SOnin läkias hon vilde ängaledhis vidhirtaka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 70.
viþertaka
2) mottaga (en ankommande perSOn). med dat. gik hon til enna kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio. .. hwar sancti francisci brödhir varo i gudhelike vaku. hulke SOm vidhir toko iomfrunne claro mz STore glädhi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 326.
viþertaka
3) mottaga, åtag sig, öfvertaga. then tijd han hafdhe openbrlica thässa reySOna anamath oc vidhirtakit Ansg 187. - abs. biwdes hanom tz (uppdraget att vara ålderman) annat sin vil han än icke vidertaga böte tha SOm för SO 101. STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 73. - (?) drotzten. .. hafde mz biscopana rad oc agt at skilia marsken aff synne magt honom tögte tha wara got vidertaka han mente STyra riket vtan omaka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5205.
viþertaka
4) mottaga, anamma, taga till efterrättelse. faa äru the SOm vidhirtaka ok tro himerikis ordhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 450. vm hedhningane vilia ey vidhir taka ok lydha thera raadhom ib 398. - med prep. mote. SOm ey widhertaka mothe gudz gaffuo oc predikan STröm. 1868--70.">Su 156.
viþertaka
5) åtaga sig, undeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa sig. abotin. .. befälte henne. .. thz SOm engin annar wilde göra, hwilkit hon ödhmyuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLika widhir tok ST 272. " gladhelika widhertakandis dödzsins beskhet" STröm. 1868--70.">Su 392.
viþertaka
6) beträda, ertappa. hvilken man SOm wardher skelige vydhertaken mz vitnom SOm brukar emgeteth mothe radzsens ok kompanijs mynne SO 110. ib 296.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vydher-.
  • weder- SO 296. -taga. viþtaka L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back