Viþertala

Old Swedish Dictionary - viþertala

Meaning of Old Swedish word "viþertala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþertala
tala med (ngn). hwilkom han wilde hwarte dör vpläte älla vidhir tala. älla sit anlite te KL hon figh han ey ytermere see eller vedhertala LfK 234. - samtala, öfverlägga. sua lenge alle bröder vydertale SO 194. refl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vyder-.
  • vedher- )
  • viþertalas , talas vid, tala med hvarandra, samtala. mädhan te widher talas Bil 268. ib 896. KL 147. - öfverlägga. þässe fyoghärtan skulu samankoma hwarn sunnudagh oc vþärtalas SD 5: 638 (1347). the hafdho widhertalz oc saman warit. .. oc taladho vm en godhan forstandnan man ther landhene ware rätte til laghman BSH 1: 188 (1386). - Jfr tala vidher, talas viþer.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back