Viþertalan

Old Swedish Dictionary - viþertalan

Meaning of Old Swedish word "viþertalan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþertalan Old Swedish word can mean:

viþertalan
1) tilltalande, tilltal. " ihesus. .. tröste han mz söte viþar talan" Lg.">Bu 493. " the värdoghadis mz swa säle ok söta vidhirtalan tala mz hirdomen" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 25. thu hafwir lusta ok hugnadh j minna modhir ok minna häLgha manna vidhir talan (alloutione) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 143. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 11. - tal, uttalande. thu gaft os thina vidhir talan (eloquia) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 137.
viþertalan
2) sätt att tala till el. med ngn. ängla älla diäfla haua ey tholka limi älla vidhertalan (collocutiones) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 448. " hans widhirtalan (är) söt" Lgren. 1866.">Ber 212.
viþertalan
3) samtal. " han. .. forstodh j widher talan at mannin war mikit rikir" Lg.">Bil 642 ; jfr 2. wrdhu ther aff widhertalan hwart andrum namkunnugh ib 374. " for daghlika samqwämd och widhertalan" Lgren. 1866.">Ber 161. " hafwa nattelikin hughnahd ok vidhir talan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 310. " sat moyses a widhertalan mz folkeno" MB 1: 327. " ruben. .. hörir thässa widhertalan" ib 230. " vnderstodh rebecca thera widhertalan" ib 212. ib 242. " swa är. .. nu j vare vidhirtalan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 420. här scriwas thäk vidhir talan gudz sons ok hans modhirs iomfrv maria sin mällan ib 1: 57. " han skilde sik fra. .. manna viþirtalan" KL 183. " jak bort skilde mik thz mästa iak formatte fran frända ok vina vidhir talan (colloquio) ok näruaru" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 25. ib 2: 73. thik thikkir nu sööt vra min vidhirtalan (colloquim meum) ib 4: 126. Lg 3: 550. " kesaren stundhe til thinna widhertalan (önskar tala med dig)" Lg.">Bil 461. " hwi gar wärdzlik qwinna til thinna widhertalan" Lgren. 1866.">Ber 159. (?) kom mz mik j thäs häLgha anda vidhir talan (in Spiritus Sancti collocutionem) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 411. " gudz vidhirtalan (sermoinatio) är mz enfallelikom mannom" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 26.
viþertalan
4) öfverläggning, förhandling. " waro saman. .. olaff biörnsson ok laurenz hesse vm nokor ärande oc widhertalan" SJ 103 (1l39).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vedher- Lg 3: 350),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᛏᛆᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back