Viþerþorfteliker

Old Swedish Dictionary - viþerþorfteliker

Meaning of Old Swedish word "viþerþorfteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerþorfteliker Old Swedish word can mean:

viþerþorfteliker
1) behöflig, nödig, nödvändig, af behofvet påkallad. laghin biwdha at lata nöghia sik aat vidherthorftelikom thinghom (contentari de nescessariis) ok fly owirflödhelik thingh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 144. al widherthorftelik thing KL 105. ib 198. KLemming. 1860.">Gr 302. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101, 181, 3: 157, 4: 31. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 7. VKR 60, 75. Lg 3: 562. " ey tok han likamans vidhir thorftelik thing owir vidhrithorftelika matto" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 60. vidherthorftelikin andbudh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 199. " jomfrudomin är mykyt lowande dygdh. än ödhmiuktin är mera vidherthorftelikin (necessaria)" ib 41. " är vidhir thorftelikt at hon hafwi ledhara" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 272. " är vedhirthorptelikit at thu ey giöre ther langa dwalu" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 269. " nar mwkane ok mwnnona astunda mer dyrlikhet j KLädhwm än widherthorptelikit är ib 29. swa mykit som vidherthoftelikit är" VKR 76. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 32. " thz war ey widherto[r]fftelighit" Lg 822. " han. .. fan. .. alt skälikit oc sannelika widherthorffteligit til clostirsins bestandilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 126. " är limin hänne vidherthoftelikin at hon skulij tämias" ib 1: 36. naar KLäde oc skoo widherthorfftelikin äru them som kräfwin (för kräffwia) ib 5: 11. " brödhrene haffuen. .. twa focarios om thz är them nyttogt oc widhertorfftelikit " ib 30. " minä händir ärwodahde til the thing som mik varo vidhirthorfftelikin ok them som ma mik äro" KL 165. " iak astundade flere wärldz thingh än mik varo vidhirthorftelikn" VKR XI. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 28. " þz þöm wiþirþorftelikit är" KL 182. " thetta tykkes oss vara vidhertörfftelikit (necessarium) beskrifva" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 185. " vidhertorptelikith är nylika wmuändom äpte räddoghan wpstanda thil gudh mz älskelikhet" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 18. " är os widherthorptelikith at wi ledhwm til aminne mz thakkom gudhz godhgärninga" ib 7. ib 5, 15, 269. " widherthorfthelikith är os kärlekin" ib 16.
viþerþorfteliker
2) tarflig. " at the sculu wara gudhi thes thekkare for thera ödhmiuka oc widhirthorftelicha KLädhe" VKR 11.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • vidhar- Bir 3: 157. vedhirGr (Cod. D) 396; Ber 269.
 • veder- Lg 3: 562 ; LfK 242.
 • vädhir- Gr (Cod. D) 396.
 • -thorftelikin Bir 1: 36.
 • -thorftelikin Bo 41. n. (nom., ack.) -þorftelikit KL 182.
 • -thorftelikit ib 139 ; Bo 254 ; Bir 1: 272, 3: 160 ; VKR 76 ; Ber 15.
 • -torfftelikit Bir 4: 32, 5: 30.
 • -torfhtelikith Ber 16.
 • -thorptelikit ib 269.
 • -thorptelikith ib 7.
 • torptelikit ib 5, 29.
 • -torptelikith ib 18. -to[r]fftelighit Lg 822.
 • -törfftelikit Ansg 185. ack. f. -thorftelika Bir 1: 60.
 • -torffftelik ib 4: 31.
 • -thorptelik KL 198.
 • -thorfteligh VKR 75.
 • -tharftelik Gr (Cod. D) 396 (på två st.). -thorftelikin Bo 199 ; Bir 1: 181, 2: 28 ; VKR XI.
 • -thorfftelikin KL 165.
 • -torfftelikin Bir 5: 11.
 • -torptelikin Ber 7.
 • -törffteligin LfK 242. dat. -thorftelikom Bir 1: 144 ; VKR 60.
 • -torffteligom Lg 3: 562.
 • -thorftelicha VKR 11),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚦᚮᚱᚠᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back