Viþerþorftogher

Old Swedish Dictionary - viþerþorftogher

Meaning of Old Swedish word "viþerþorftogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerþorftogher Old Swedish word can mean:

viþerþorftogher
L.
viþerþorftogher
1) behöfvande, som är i behof (af ngt). biuþas vt mina naþe allum viþar þyrtug um þär þen (för þem) vila (för vilia) hafa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. behöfvande, fattig, nödSTälld. þät gifi skälekum viþar þorftuþum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. hiälpa siukom ok vidhirthorftoghom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 165. " kärleks äMBite til väghfarande oc widhirthorfughe" ib 258. ib 253. " al the thingh som iak hafdhe gaff iak vidhirthorftogom ok fatikom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 25. alt thz som owir löpir aff koST älla päningom tha aff thy aareno inne giffuis widher torfftogho folke ib 4: 31. ib 2: 54, 76, 3: 31. ST 37. VKR 75. " hwaria handa thing som swa offras. .. gifuins fattikom oc vidherthorftoghom kirkiom" ib 76. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 32.
viþerþorftogher
2) behöflig, nödig. thu skal. .. ey atenaST aff owerflödelikom tinghom tik atherhalla, utan iämwäl STundhom aff loflikom oc widhertorffoghom Su 50. swa at. .. thu them i allom tingom beuiSTe kärlek radh oc widhertorfftoga hiälp ib 192. " widhertorfftog hws" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 31. widhertorfftog thing ib 5: 10. " bärandis STegha oc annor widhertorfftogh anbudh at owir winna STadhen mz" MB 2: 234. ib 237, 247, 303. " alla thessa dygdhe äru vidhirthorftogha til helso" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 258. " ther til at thu skuli forsma hedhrin som ther tilbör är dygdhanna högelica STorlikhet vidhir thorftogh" Bo 99. " är widhirthorffokt, at the ey längir tholins" ST 224.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -thorftugher.
  • -thörftugher L. n. -thorfftok t ST 224.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚦᚮᚱᚠᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back