Viþerþorva

Old Swedish Dictionary - viþerþorva

Meaning of Old Swedish word "viþerþorva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerþorva Old Swedish word can mean:

viþerþorva
L.
viþerþorva
1) behöfva, hafva behof af, hafva aff nöden. med gen. el. ack. vm han (konungen) spar widh thöm (sina män och undersåtar) sit GOz ok päninga, tå må han wänta sik af töm litla lydhno ok ängin GOdh wilia, tå han tera mest widhorf KS 78 (193, 85). han (konungen) skal lata hus ok borghr ok alla köpstadhi wäl ok hedherlika byggia ok tilsätia, at han ok hans riki haui ther af. .. fullan sikrlek, huilkin tima han kan hälzt tera nytorua (för vidhtorua? möjligen dock för nyt torna) ib 59 (148, 65). jak hulkin som hawir al thing ok ängxsins vidhirthorff (nullius egeo) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 223. ängxens vidhir thorfwande ib 1: 225. ib 2: 111, 3: 431. mannen hwilkin som ey widherthorfde annars at göma gudhz nadh forma nw hona ey atherfa, wtan annars daghthingan Lgren. 1866.">Ber 226. " bätra är siäluir hawa än systor vidhirthorffua" GO 501. " athan skulde wara konung attila tiänare hwar han hanum widertorffte" Di 204. ib 279. " thwa them som wihder thorfua synda skärsl" Lg.">Bil 83. " han. .. bödh thöm redha skip, ok annat thz the vidherthofto" ib 843. " behdas hwat han widhirthorff" KL 115. ib 175. " giff mik mins likama vidhirthorft. thy at iak thz vidhirtorff" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158. " än thot han ey vidhir thorff KLädhe" ib 225. " bätra är minna widhertorffua än meere haffua" ib 5: 6. " thu herre. .. hulken enga widhertörffwanDis (nullius inDiges, sannolikt läst: inDigens). wilde at thit häLga tämplum skulle här wara j bland thin almogha" MB 2: 324. " o hwat mon the hälagasta jomfrwn widherthorffwa at bedhas j sinom bönom" Lg 822. - abs. iak foe se honom äftir thy som han vidhirthorff KL 115. - vara i behof, lida brist. at han siälwir widhirthorfte ok hafdhe vanskilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 463.
viþerþorva
2) behöfvas, erfordras. " bid hanum fa wt sa mykit the till widertorff (sva mikit fe sem þorf til)" Di 99. - opers. behöfvas. the daghtinga tha bäzst for domarenom tha som vidh thorf Lg.">Bil 616. än swa kan widherthorfua VKR 17. ib 18. - Jfr þorva viþer samt vidhertharva.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vidh- Bil 616.
  • widh- KS 78 (193, 85). -törffwa),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚦᚮᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back