Viþia

Old Swedish Dictionary - viþia

Meaning of Old Swedish word "viþia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþia Old Swedish word can mean:

viþia
ÊL. eg. om ngt som är böjdt, vridet el snodt.
viþia
1) vidja, böjlig och smal telning, spira. stängel. nw er thy wär saa landa sidher ath tolffaara pilther sig kono bidher tha han er höger som en widia tha skall han sigh kwnu bidhia MD (S) 242.
viþia
2) vidjeband. " hans öghon waro dödh ok ful mz blodh. .. skäggit swa som vidhia (restis)" Bir 1: 33. han. .. bandz mz vidhiom ib 2: 132. - Jfr eke-, iärn-viþia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vidhio kar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back