Vitia

Old Swedish Dictionary - vitia

Meaning of Old Swedish word "vitia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitia Old Swedish word can mean:

vitia
L.
vitia
1) se till, besöka, uppsöka. med gen. el. ack. (el. dat.?). hans drötning. .. witiade henna Lg.">Bil 537. " withiar jak hans (senare ändradt till han) j hans ytharsta tima" ib 258. " jhesus siälfuir vithiade hona mz ängla skara" ib 538. " SOm wärdhughis vithia mik litit värdhan" ib 110. " natAlia. .. vitaþe þaghar sin härra" Lg.">Bu 522. " þa faþreren com ok vitia dottor (framför dottor har i textaftrycket ur" Lg.">Bil upptagits sinne, hvilket emellertid kanske ej är att fatta ss dat. utan snarare torde böra anses återgifva ett äldre sinna och vara att fatta ss. gen.; Cod. C har sina) ib 503. Alra thinga herran sökte oc vitiadhe thöm äkke SOm thiänara vtan SOm vini Bo 220. " foro mange til hanom oc vitiadho han i sinom krankdom" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 205. ib 247. " nw kan nakar brodher krankar ligghia tha skulu brödher honum withia" SO 27. ib 70. thessen SOm tigh haffwa sökth och withiath i thinom dröffwilsSOm Lg 3: 131. " uälsignadher wari thw gudh, SOm. .. hänne (Jungfru Maria) withiande oc hwgswAladhe" Bir 4: 176. " tik (sankt Martin) withiandhe änglane Sv. Böner 430. at vita þe staþa gesus födes oc döptes. .. hans graf ok þär han tel lhimna stägh" Lg.">Bu 12. at vitia mörkohuset ib 521. " en af them iättadhe. .. sancto marcho witia hans skrin" Lg.">Bil 253. " widh ängan eld wiliom wi sitia ängan wärma wiliom wi witia" Al 6182. Lg 3: 237. - med prep. til. kära dotter witia nakot til lmin kära SOn, oc thin brodher, SOm nw ligger oc wentir dötzsens tima Lg 3: 20. - besöka för att tillse ordningen ngnstädes, visitera. nar vithias epter siäle mesSOr eller vigilias ÅBo Klockerlag 62.
vitia
2) besöka, i nåd se till, med nåd el. hjälp vända sig till (ngn). med ack. epter mind dödh skAl gudh siälwer witia idhra släkt, oc göra idher wäldogha ower the land SOm han iätte abraham ysaac oc iacob MB 1: 271. ib 287.
vitia
3) besöka, hemsöka. " med ack. gonga till screpta oc göra retta vidergonga. .. för sina synder, at, när gud vill han vitia, at han fynna han swa redan, at han moge gudi sina siell i hand faa" SD 6: 157 (1349? gammAl afskr.). jak skAl witia idher bradhlika mz fatikdom oc oaaran MB 1: 337. - Jfr fran vitia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vittia SD 6: 157 (1340? gammal afskr.).
  • vittä VGL I A 4: 2, II A 6.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back