Vitlös

Old Swedish Dictionary - vitlös

Meaning of Old Swedish word "vitlös" (or vitløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitlös Old Swedish word can mean:

vitlös (vitløs)
L.
vitlös (vitløs)
1) okunnig (om ngt), obekant (med ngt). med gen. Alskons hedhirs oc höuslikhetz vitlös (ignara) Bo 152.
vitlös (vitløs)
2) vettlös, utan vett, beröfvad vettet, beröfvad förSTåndets bruk, gAlen. o thu vitlös oc arMBir man ST 260. agatha kAlladhe han with lösan (sine intellectu) som böd lofua STokka ok STena STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 427. " brutfällinger oc vitlös" ib 981. " än nakr man. .. wardher. .. gAlin, oc witlös" MB 1: 466. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 979, 3: 178, 450. STundom koMBer man aff sin synne, oc bliffwer saa got som vitlöös, fantaserer mykyt LB 7: 263 ; jfr 3. thu STaar nw witlöös i thit sinne Al 8295 ; Jfr 3.
vitlös (vitløs)
3) sanslös, medvetslös, bedöfvad. aff huilke ondhe lokt wi wordhom maxan som hAlff dödhe ällar witlöse STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 458.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vitlös may have also been written as vitløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wet- Lg 3: 450.
  • weth- ib 178.
  • -löös Al 8295 ; LB 7: 263 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back