Vitnare

Old Swedish Dictionary - vitnare

Meaning of Old Swedish word "vitnare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitnare Old Swedish word can mean:

vitnare
1) = vitne 6. thässe varo näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda män. .. vitnara fore thässe näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd ok dom: olawer i bro, geruater ij vilaui SD NS 1: 504 (1405). " äghir han (domaren).. . spöria hulke vitnarane äru" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 189. fals witnare skal ey wara opynadhir ST 543. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 143. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 12. " ära thesse gode men. .. witnara til thetta köp" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 276 (1459). " jak skal ga mot idhir i dom oc iak skal vara raskir vitnare trullarum ok meenswäriarum (eo teSTis velox maleficis. .. et perjuris)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 111 ; jfr 2.
vitnare
2) = vitne 7. vara hans vpSTandilse vitnare (teSTem resurretionis ejus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 132. " lifsins giörarä drapin j, hulkin gudh vpräSTe af dödh hulkins vitnarä vi ärom" ib 136. ib 134. " at min modhir var jomfru badhe för än hon mik födde oc sidhan var öfrit joseps vitne hulkin hänna jomfrwdoms gömare oc vitnare var" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 300. ib 3: 159. " trolicaSTir vitnare gudz vndarlica thinga" ib 160. " vi ärom vitnara at thin son fulcoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadhe j sik siälum al the thing som sagdh varo aff honum" ib 473. " thu (Jungfru Maria) äST min frw ok thw vaST aldra sötaSTa ther jak kallar thik til vitnara (super quo te teSTem invoco)" ib 362. " jak skal STadhfäSTa min ordh ok alle hälghe män skulu mik vara vitnara (erunt mihi teSTes)" ib 2: 248.
vitnare
4) = vitne 8. aff ihesu chriSTo som är troen witnare MB 2: 333.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back