Vitra

Old Swedish Dictionary - vitra

Meaning of Old Swedish word "vitra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitra
göra vetterlig, förkunna, kungöra, tillkännagifva, uppenbara. at han för viste sin döþ. ok vitraþe sinom känne suenom Bu 138. ib 139. " är nu rätwist at iak skal hans loff oc priis frambära oc allom witra Hel. mäns lefv. 235. hustru ragnild jngemarsdotter vitrade oc kungiorde fore nämpdinne oc mig at hon. .. haffuer giffuit jöns agneson ij öris land jord j järinge Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 28. "SJ 223 (1453). - refl. vitras? uppenbara sig, te sig? ä vithnas (troligen felaktigt för vithras) GOth, gladhv hiärta GO 512 ; se Kock, Ark. f. Nord. Fil. 2: 98 f.; Medeltidsordspr. 2: 243 f. opers. thän witnar (måhända) för ett urspr. thäm (them) witras) ey wäl som vredhir är wtan skäl (om den ifrågasatta emendationen är riktig, skulle meningen vara: den som är vred utan skäl har onda föreBud el. har ej att vänta GOdt; samma mening skulle gifvas, om man ss. urspr. läsart antoge vitrar, hvilket skulle vara att föra till en opers. användning af det aktiva vitra) GO 456 ; se Kock, Medeltidsordspr. 2: 214.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back