Vitskaper

Old Swedish Dictionary - vitskaper

Meaning of Old Swedish word "vitskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitskaper
L. vetskap, kännedom. hengar iac mit incigle. .. meth vilia oc vitskap här fore SD NS 1: 10 (1401). " ib 2: 63 (1408), 71 (1408) o. s. v. "SJ 188 (1449). " lather jach. .. mit incigle mz willa. witscop oc fullo beradne modhe hängias fore thetta opet breff" BYH 1: 235 (1430). gör han. .. tz mz sins hosbonda wilia ock wytzschapp SO 147. " sc al engin gultsmydzswen göra sina egna gernink vtan sins hosbonda wytzschapp" ib. " schal. .. ingen gultsm|e]z swen kiöpa nagat guld eller sölffuer wthan sins hosbondha wytn ok wytschap" ib 155.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wytschap.
  • wytzschapp.
  • witscoop )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back