Vitsorþ

Old Swedish Dictionary - vitsorþ

Meaning of Old Swedish word "vitsorþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitsorþ Old Swedish word can mean:

vitsorþ
L.
vitsorþ
1) bevisningSRätt, rättighet el. skyldighet att bevisa el. att med ed värja sig. nu wil vinen e uiþbärganga vizorþeno (sannolikt för vinsorþeno); þa a þän uizorþ sum köpte SR 5. " þä þät inne sum stulit är þa skudhe än vindögha är a väg, swa mykyt at þyliko matte in kastä at þa a bonden wizord at väria sik mädh siex manna eþe, nu ä e vindöga a väg þa a han e vizorþ aghen alle þe visorþ e är i hanþum takit" ib 44.
vitsorþ
2) bevisningskraft, vitsord. " huffud breffuit som all makten oc widzord oppa lag" FH 2: 108 (1437).
vitsorþ
3) vitsord, rättighet att afgifva yttande med gällande kraft, rättighet att afgöra. stande thz a synamanna witnom. .. oc hafwi engen annar witzordh TB 77.
vitsorþ
4) vittnesbörd, intyg; erinran. " sprak opp een springande kella som än bliffwer til wisordh til hans helLgha martilse (in testimonium martireii ejus)" Lg 3: 348. til täs iärtekns wisordh offradhe hon eeth been och foot aff wax giort ib 366. - Jfr vitu orþ.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • visorþ VGL II þ 58. wisordh Lg 3: 348, 366. uizor Östgötalagens 1300-talsfragment s. 7. uitzörþ ÖGL B 9: 1 i var. uitzs örþ ib Eþs 33: fr. li var., Vaþ 2 i var., Vins 6: 5 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛋᚮᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back