Vra

Old Swedish Dictionary - vra

Meaning of Old Swedish word "vra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vra
vrå, vinkel, krok. " j enne wra konungx pKLemming. 1862.">Alacij" Lg.">Bil 52. " innelykte han j enne wra j huseno ther som han inne war. swa at han formatte sik ey thädhan flytia" KL 32. han smordhe fiädhrena a enne wra i then eter dryk han hafdhe tha KLemming. 1862.">Al 10101. " huar blef döder i synne vra" RK 1: 1766. " skKLemming. 1862.">Alt thu i hwariom stadh i hwarie wra (angulo) göra thinom ängil vyrdhning" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 114. the grata ther i hwarie wra KLemming. 1862.">Al 10559. " fKLemming. 1862.">Als oc swik the finnas for tik i hwarie wraa" MD 395. " ä hwart jach gaar pa slottet, tha sacknar jag jon jönsson i hwaria vraa" FM 341 (1506 el. 1507). the letto ther ij hwarie vra Fr 2039. " the letto lthz hws ij KLemming. 1862.">Alla vra" Iv 896. hwar som legger sin kniff swerdh eller yxe j vgn heller nograhanda som man kan göra skada mz böte ij öre samw lag wari i marom j benkiom ok j wramom SGGK 107. " tha vpstodh ij vranne en rädhelikin draka" Lg 549. " manga äru wra i wredz mans munne" GO 676 ; jFr Kock, Medeltidsordspr. 2: 300. i mins hiärta wram Lgren. 1866.">Ber 230. - höra. saagh iak vij ängla standis offwir iiij wärldenna wrar äller ända (supra quattuor angulos terræ9 MB 2: 343.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vraa.
  • vra Iv 896.
  • wra GO 676. dat. rwaom VML II B 12: 1. wrawm ib i var. rwa vm ib i var. wram Ber 230. wramom (för wraom?) SGGK 107 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back