Vräkia

Old Swedish Dictionary - vräkia

Meaning of Old Swedish word "vräkia" (or vrækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vräkia Old Swedish word can mean:

vräkia (vrækia)
L. "
vräkia (vrækia)
1) föekasta, förebrå, tillvita; framställa klander för (ngt) med klander påpeka el. nämna, anmärka. vtan han tz vrecker for än han (den nykomne) mz brödrom stadh festas i comanij SO 95.
vräkia (vrækia)
2) framställa klander (mot) bryta? loffuer jach. .. thet jach ey wil heller skal. .. nagen tidh tale eller wrekkie oppa thenne fforligningh FH 5: 158 (1491); möjl. att föra till 3.
vräkia (vrækia)
varda hämtadt, utkräfvas hämd. schal aldrigh offtare ther om her effter met nagro onda vppa.. . konungh karl eller lhans erffuingia wräckias eller hämpnas FH 5: 27 (1465). BSH 3: 161 (1465).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vräkia may have also been written as vrækia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vräkkia.
  • wrekkia Bil 795.
  • wrekkie FH 5: 158 (1491).
  • wrekke: -es BSH 4: 231 (1497).
  • wreckia ib 369.
  • wraght Al 2792. " vräkt lIv 1060, 1648),
  • vräkia sik , hämna sig, hämnas. skulum. .. vi. .. ecke. .. bidha ther til vi komum nat at hämpnas oc os wräkia Bo 12. ihesus. .. hötte sik sarlica wrekkia öfwer värdena en hon ey lydde thera radhe Bil 795. - Jfr vräkn.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back