Vranghet

Old Swedish Dictionary - vranghet

Meaning of Old Swedish word "vranghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vranghet
MB 2: 152. widherstyggelikin wranghet Bir 5: 6. " mädhan at tighia för theras räddogha skuld SOm makt haffwa at dräpa kroppen räknas at wara stor syndh, halffwa större wranghet är för wenskap skuld. .. lisma för höghom oc herrom" LfK 53. ath. .. wrangheet iluilia ok alle twedrecht affleggis SO144. lMB 2: 285, 286. Su 47, 48, 61 o. s. v. - pl. gudh är amynnandis hennes vranghetir (iniquiatum) MB 2: 360.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚿᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back