Vrängia

Old Swedish Dictionary - vrängia

Meaning of Old Swedish word "vrängia" (or vrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vrängia Old Swedish word can mean:

vrängia (vrængia)
L.
vrängia (vrængia)
1) vränga, förvrida. munnin wrängDis KL 362. " vare thu värdh at alla thina lima lidhamot lskullin synDirlösas. .. munmin wrängias aff laghi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 236.
vrängia (vrængia)
2) förvända, fördriva, förfalska. tha the (skrifvarne) sakar skulu scriffwa tha lathe them iw swa bliffwa som domaren mz retto haffwer sakt han wrenge ey thz eller göra (för -e) skakt Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 291.
vrängia (vrængia)
3) förvränga, förtyda, göra förtydningar. the. .. begynte tha fast wrida oc wrengia RK 2: 8455. - förtyga, illa uttyda, till det värsta uttyda, KLandra, lasta. false iudane hulke vars herra kennedom oc iärtekne vildo vrängia MP 1: 94. " nar christi brudh rädDis at thässa bokanna ordh. .. skullin kränkias älla nakraledh vmuändas älla wrängias (calumniarentur) aff ilzkofullom mannom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 217. " hulke som gabba rätuisa gerninga ok wrängia (depravant) rätuisa manna wägha" ib 1: 312. " hwar the formogho äkke wrängia älla argha gärningena i sik for hänna vppenbara godhlek" Su 426. - KLandra, förtala, belacka. thu vest thit folk wara awndsiwskt mot annars hedhir ok äro ok hatar them ok wränge mz ordhom (depravavat verbo) hulka the formagha ey skadha mz gerningom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397.
vrängia (vrængia)
4) förKLara oberättigad att utföra en rättshandling, jäfva; intrans. med orätt jäfva sig, undandraga sig (att sitta i näDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD el. deltaga i syn)? döDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDes thenne förne hwar tere ska til ij m. för the vrängde i mwstilaxi syn BtFH 1: 231 (1509) ; möjligen är dock sik uteglöDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDt vid vrängde; jfr vrängis sik
vrängia (vrængia)
5) göra vrång el. ond, förderfva. nar han (djäfvulen) gitir wrängt ok brutit manzsins vilia oc böght til kötsins lusta KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 57. " vtan mannin wränge siälwir ok böhge sin vilia" ib 128. " vm thin vili ok astunDilse wrängis (fuerit corrupta)" ib 3: 62. " wm aktin är wrang wrängias alla gärningana" MP 2: 291. - förderfva, förföra. the siälana. hulka. .. adam wrängDir aff Diäfwlsins awnd (Diaboli inviDia depravatus) hafdhe nidhiRKastat aff äwärdehiliko lifwe vm sina höghfärdh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 231. - Jfr bortvrängia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vrängia may have also been written as vrængia

Alternative forms or notes:
  • vrängia sik , med orätt jäfva sig, undandraga sit att sitta (i nämd). dömdes jons laurisson acti. .. saktil iij m. för han vrende sig i nämpden BtFH 1: 296 (1509). Jfr ofvan 4, äfvensom synfal, syna fal. - refl. vrängias, förbittras, vredgas. hwi vrängdis (fremuerunt) folkit KL 138

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back