Vranglika

Old Swedish Dictionary - vranglika

Meaning of Old Swedish word "vranglika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vranglika Old Swedish word can mean:

vranglika
L.
vranglika
1) orättmätigt, orättfärdit. " offra ey gafuor vranglica afladha" MP 1: 191.
vranglika
2) orätt, illa, syndigt. vm thu findir nakat vara wranglica giort Bo 123. " göra the vranglika (nequiter) mote mik" Bir 1: 195. Ber 38. " för wara skuld som syndadhom oc wranglika liffdom" Su 48.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • uran- MELL B 22: 1 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚿᚵᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back