Vranglikhet

Old Swedish Dictionary - vranglikhet

Meaning of Old Swedish word "vranglikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vranglikhet Old Swedish word can mean:

vranglikhet
1) krokighet, krökning, ojämnhet. thz blomstrit wäxste af trem rotom mz rättom stiälk älla bul ther änga knwta älla wranglikhet hafdhe (quod nullos habebat nodos) Bir 1: 175.
vranglikhet
2) förvändhet, galenskap, dårskap. o wranglikhet (perversitas) Bo 99.
vranglikhet
3) ond vilja. vm jak. .. veth syndelikn vranglikhetz vilia j mino hierta MP 1: 151.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet.
  • vrangelikhet MP 1: 11 ;
  • -hetir ib 2: 124. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚿᚵᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back