Vrangskipadher

Old Swedish Dictionary - vrangskipadher

Meaning of Old Swedish word "vrangskipadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vrangskipadher
oordentlig swa snardhis siälin. .. j wrangskipadz (inordinatæ] lusta didhuänio Bir 1: 365.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚿᚵᛋᚴᛁᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back