Vreþe

Old Swedish Dictionary - vreþe

Meaning of Old Swedish word "vreþe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vreþe
vrede, förbittring; ovilja, ogunST. "duäl händena thr til wredhen är iui gångin" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 36 (96, 39). ib 49 (124, 53). GO 156, 183, 299, 873. " bantzat wardhe thera wredhe, thy at hon är hardh" MB 1: 261. " thu tappa thina siäl j thinne vredhis gäld (in furore tuo)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 135. " vredhis ful människio siäl skal j vredhina STorm dö" ib. " huar then som vredhgas mot sinom iämcriSTne mz STadfeSTo vredhe oc vilia" ib 216. " manzins vredhe gör ey gudz rätuiso ib 217. hwilkin som ey hallir sina tunGO i wredhis tima (teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPore iræ)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 233. ib 276. " kärlex sorgh. .. späkir wredhis oc otholomodz pino" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 221. " haffwer iak. .. länge burit wredhena oc affwndena i mino hiärta Sv. KySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKobruk 310. nar iak retis til wredhe barn och besSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLikhet" Ber 233. the. .. fatadho han i wredhinne som the tha hafdho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 86. " thy är konunger, at han skal allo STyra jämuäl sinne wredhe, ok ey wreden konungenom" STenianus. Se Lg.">Bil 535. " talin til min mz skälum, ok ey mz wredhe" ib. " driffw the han fran sik skämmelika mz STore wredhe (indiganter)" Su 52. konongx wrethe SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2894, 3340. forbyuþsade. .. vndi wara vreþe, oc wara konungslekä hämd at ängen man. .. dyrwes þem tolf. .. mysförmä SD 5: 606 (1346). " fik keysarin wredhe til herodem" ST 372. vi som. .. ärom. .. gudz wredhe värdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 83. " thu sände thina wredhe, hon swalgh them som elder STikko" MB 1: 318. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 208. " þe reta nu guþ til vreþe" ib (Avt) 181. j gudz vredhis dagh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 217. ib 221. " the vij karen gudz wredhis" MB 2: 357. " at wreckia wredhe" STenianus. Se Lg.">Bil 369 ; jfr vräkia 3. - vrede, benägenhet för vrede, häftighet. vredhin (iracundia) dräpir falskan dara mz siälinna dödh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 135.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wrädhe Bir 4: 208.
  • -is. med art. vredhina MP 1: 135),
  • vredhis fulder
  • -fullir )
  • vredhis hand
  • wredhes- )
  • vredhis ordh
  • wredhes- )
  • vredhis tekn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚽᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back