Vriþa

Old Swedish Dictionary - vriþa

Meaning of Old Swedish word "vriþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vriþa Old Swedish word can mean:

vriþa
1) vrida. vriþa händer, vrida händerna i hvarandra (ss uttryck af häftig sorg el. förtviflan). sina händer han swa opta vreedh ok kärdhe sik swa margha leedh STrand. 1853.">Fr 1353. Alxcander STodh oc skar sina tänder riSTe sit hoffwudh oc wredh sina händer Al 8318. " nw manga swänske syna hendher wridhe thz her STeen saa lithet kan liidhe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4063. " virdhna hender ok STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer grater vard tha aff mange STrand. 1853.">Frwo sedher" ib 1: 112.
vriþa
2) vrida, förvrida; vrida sig, söka komma undan, göra undanflykter, göra invändningar. begynte tha faST wrida oc wrengia STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8455.
vriþa
3) röra af och an, skaka. andre waro som. . mik wslan hädde oc gabbade, wridandes (moventes; på motsvarande STälle i annan öfvers. läses riSTande 453) theras huffudh STröm. 1868--70.">Su 162. ib 188.
vriþa
4) vrida, krama, pressa. scAl man takka oos aff rutha oc komiin oc huita aff äggit oc wridha thz genom en klwt LB 1: 96. " STöter man mAlyrt mz tiwra gAlla, ok wridir swa gönom eth kläde" ib 3: 72. ib 2: 54, 56, 5: 77, 4, 5, 10: 7. " thag dilleSTrand. 1853.">Frö STöth och wridh genonom j [1] klädä och gör thz wridne warmpt och drik thz" ib 8: 42.
vriþa
5) gnugga; gnida. the wridhu kornit w axomen Bo 50. " tagh aff groffth rogbrödh kraamen och vriith tz smath i millan henderna" LB 7: 173. " mz hwitte hand vredh (Cod. B guedh) hon hans baak" STephens. 1849.">Iv 1328. wridha them (ɔ: saarin. . .. mz en haaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlwt MD 197. " tak oos ok (för af?) widelöff och pipar oc wridh a ögon" LB 2: 55. sywdh polleum j olyo ok wridh opa änne ellr på tynningh siwks mantz ib 54. ib 3: 156. " tak lagh aff wide löff oc piper oc wridh i öghon" ib 161. " tag wyrnwda. STampa ma olio. wrid om hans ämne" ib 7: 5. ib 5: 82. tak bränt sAlth oc wridh opta wtan om tanna hwldhit ib 3: 164. - knåda. om man STampar han (senap) sman som miöl j mortara ok läther sidhan ther til fiärdAlot reent honagh ok wrider thz Alt sman som en degh LB 4: 346.
vriþa
6) klämma, knipa, härdt gripa el. fatta? sanctus laurencius vreþ hans arm. STröm. 1868--70.">Sua at sarleka väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKte (brachium ejus diuSTissime STrinxit et dolore nimio cruiavit) Bu 418 (kanske snarar att föra till 1). - part. pret.
vriþa
1) vriden, vriden i spirAl, spirAlformig. pharao konung. .. lagdhe wridhin gulring (torquem aueream) ower hans hAls MB 1: 239. ST 401. sex uthskorna. .. änglar, hafvandes vrijdin vaxlius i sina hender TK 269.
vriþa
2) förvirden, vanskapligt. än han hawer. .. wranga näsa oc wridhna (torto) MB 1: 370.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wriida LB 7: 4.
  • vreedh Fr 1353.
  • wridhu Bo 50 ; MP 2: 17.
  • vridhin.
  • wridhnan ST 401.
  • vridh.
  • vriith LB 7: 173 ),
  • vriþa af ,
  • vriþa ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back