Yppa

Old Swedish Dictionary - yppa

Meaning of Old Swedish word "yppa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

yppa
yppa, omtala. Sades aff fore retta, tet ChriSToffer Olsson är all quiter fore tet thalith Oleff scriffuere hanom til lade, ath han ey schulle echta wara, huilkit CriSToffer ey ytermera sagth en sielffuer Oleff scriffuer yppeth och omthalit STb 3: 96 (1496). - refl. yppas (ypas) 1) uppSTå, börja. Swardt slag ypades j mällom them Troj 131. tha ypades ather swäraSTa STrid ib. 142. huru thänna STridhenna blinda ämpne öppadhis SpV 574. 2) framträda. Nw öpis (emergit) söta dotteren, nw skiin hon klar j jomfrulikom sidhom SpV 582.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛦᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back